Sylwetka

Kilka słów…

O mnie.

DROGI SĄSIEDZIE!

Mam 56 lat. Jestem szczęśliwym mężem i ojcem trójki dzieci. Od urodzenia mieszkam w Radomiu. Tu na Plantach wychowałem się, chodziłem do szkoły podstawowej, kończyłem „Chałubińszczaka”. Po ukończeniu studiów na Politechnice Warszawskiej wróciłem do Radomia i w radomskiej Farze wziąłem ślub. Od 27 lat zawodowo związany jestem z Lasami Państwowymi, obecnie na stanowisku głównego księgowego w Nadleśnictwie Radom – na Kapturze. Od 30 lat mieszkam na Osiedlu Michałów. Wraz żoną należymy do Domowego Kościoła Ruchu Światło – Życie, popularnej Oazy. Cztery lata temu zostałem wybrany radnym Rady Miejskiej W Radomiu. Za to zaufanie i zaszczyt jeszcze raz dziękuję. Znam Radom, jego problemy, ale i mocne strony. I pozostałem dumny z mego miasta i jego mieszkańców.

Moja działalność społeczna.
Już na studiach włączyłem się w budowanie niepodległej Polski tworząc Niezależne Zrzeszenie Studentów. W 1988 roku reaktywowałem w radomskich Lasach Państwowych NSZZ „Solidarność”, a po upadku komunizmu współtworzyłem i stanąłem na czele Komitetu Obywatelskiego na Michałowie. Moim pomysłem było utworzenie targowiska, na terenie opuszczonej bazy transportowej Spółdzielni Mieszkaniowej. Dzięki temu mieszkańcy Michałowa i sąsiednich osiedli mogą kupować świeże warzywa i owoce, pieczywo, wyroby mięsne i inne artykuły, a wielu ludzi znalazło tu pracę. Z pomocą Lasów Państwowych sprowadziłem na Michałów wiele tysięcy drzew i krzewów, dzięki czemu osiedle dziś jest oazą zieleni. Wraz z ludźmi dobrej woli sześć lat temu powołaliśmy do życia Stowarzyszenie „Pod Dobrym Aniołem”, które prowadzi osiedlową świetlicę dla dzieci i młodzieży. Pod fachową opieką pedagogów dzieci mogą odrabiać lekcje, bawić się i rozwijać swoje talenty. W świetlicy znalazły też swoje miejsce osoby starsze tworząc tu Klub Seniora. Starsi, czasem samotni ludzie, mogą tu spędzić miły wieczór w towarzystwie rówieśników. Mam zaszczyt być Prezesem tego Stowarzyszenia. Od czterech lat włączyłem się w ratowanie zabytków Cmentarza Rzymskokatolickiego w Radomiu, trzykrotnie w roku kwestuję na cmentarzu przy ul. Limanowskiego. Wraz kolegami, zainteresowanymi historią Polski powołaliśmy do życia Bractwo Kurkowe.
W ramach tego Stowarzyszenia przypominamy wielkie dni Radomia, popularyzujemy historię Polski wśród młodzieży i mieszkańców Radomia.

MOJA DZIAŁALNOŚĆ W RADZIE MIEJSKIEJ

Od początku pracy w Radzie zaangażowałem się w rozwiązywanie problemów mieszkańców.

– Interweniowałem w sprawie dzikiego parkowania samochodów na ul. Winczewskich. Przejęcie przez miasto terenów po byłej bazie Pogotowia Ratunkowego i przekazanie ich kupcom zwiększyło ilość miejsc parkingowych na targowisku i zmniejszyło uciążliwość dla mieszkańców Oboziska.

– Zaangażowałem się w bezpieczne przejście przy ul. Janiszewskiej. Z mojej inicjatywy zlikwidowano lewoskręt w ul. Warszawską. We współpracy z mieszkańcami Młynka Janiszewskiego doprowadziliśmy do opracowania projektu świateł wzbudzanych na tym przejściu. Termin realizacji to 2015 rok.

– Doprowadziłem do umieszczenie w budżecie miasta na 2014 rok budowy parkingu samochodowego i autobusowego przy ul. Piastowskiej dla dojeżdżających na basen, do gimnazjum nr 8, do stacji dializ i do kościoła św. Łukasza Termin realizacji I etap 2014 rok, II etap 2015 rok.

Moja działalność w Radzie Miejskiej przypadła na trudny okres kryzysu gospodarczego w naszym kraju. Ograniczenia finansowe dotknęły również Radomia. Przyznane przez rząd subwencje i dotacje, szczególnie oświatowe i na pomoc społeczną, przekazywane były w niewystarczającej wysokości. Władze miasta musiały corocznie dokładać do oświaty ok 100 mln zł. Mimo tego uniknęliśmy drastycznych likwidacji szkół, jak miało to miejsce w innych dużych miastach. Dzięki perspektywicznemu myśleniu udało nam się wybudować nową Szkołę Plastyczną łączącą zabytkową zabudowę z funkcjonalnością. Na inwestycje w oświacie wydaliśmy 200 mln zł, w tym 70 mln to środki unijne.
Na budowy, rozbudowy i remonty dróg miejskich wydaliśmy w ciągu ostatnich ośmiu lat 669 mln zł, w tym ponad 7 mln zł na utwardzenie dróg gruntowych. Wybudowaliśmy min ul. Mieszka I od Żółkiewskiego do ul. Ofiar Firleja. Do końca roku oddamy południową obwodnicę Radomia, aby odciążyć ruch w mieście i zmniejszyć korki. W celu likwidacji korków w centrum miasta rozpoczęliśmy prace przy budowie wiaduktów nad torami kolejowymi na ulicy Młodzianowskiej, a budowa wiaduktu nad torami kolejowymi na ul. Żółkiewskiego udrożni tę ulicę, szczególnie w poniedziałki i piątki. Wodociągi Miejskie zrealizowały projekt budowy instalacji wodnych i kanalizacji na Firleju, Józefowie i w innych dzielnicach. Zakończeniem tej inwestycji było utwardzenie dróg, Wybudowaliśmy w ciągu ostatnich czterech lat 39 km ścieżek rowerowych, w tym ścieżki przy ul. Mieszka I i Warszawskiej.

Rząd zupełnie nie radzi sobie ze służbą zdrowia, dlatego wydatkowaliśmy ponad 133 mln zł na unowocześnienie opieki medycznej w Radomiu, szczególnie w szpitalu na Tochtermana, którym zarządza miasto Radom. Współpracowaliśmy z inwestorem prywatnym w powstaniu przychodni i szpitala onkologicznego, których tak brakuje w Radomiu. Inwestowaliśmy w sport, w tym w budowę stadionu na Narutowicza, czy budowę stadionu lekkoatletycznego przy Zespole Szkól Technicznych. Zbudowaliśmy kolejną krytą pływalnię na ul. Wyścigowej i przebudowaliśmy pływalnię na Michałowie. Opracowaliśmy projekt hali sportowej na 6 tys. widzów dla kibiców Czarnych i Rosy. Niestety, władze Ministerstwa Sportu nie dotrzymały słowa i nie zabezpieczyły 40 mln zł na budowę tej hali.

Klub radnych PiS, w którym pracowałem, wraz z Prezydentem Andrzejem Kosztowniakiem postanowił przekazać jak najwięcej decyzji w ręce samych mieszkańców Radomia. Powołaliśmy do życia Budżet Obywatelski, w którym Radomianie zgłaszają potrzeby i decydują, które z nich będą realizowane oraz instytucję konsultacji społecznych. Chcemy w ten sposób oddać decyzje o lokalnych potrzebach samym mieszkańcom. Ta idea współpracy mieszkańców z władzami Radomia zyskuje coraz większą popularność.
W ostatnich głosowaniach wzięło udział kilkadziesiąt tysięcy Radomian.

Moje marzenia

Nie wszystkie moje marzenia, zamierzenia i rozpoczęte w minionej kadencji rady Miejskiej prace udało się zrealizować. Marzy mi się jeszcze:

-II etap budowy parkingu przy basenie, szkole stacji, dializ i kościele na Michałowie;

-budowa wzbudzanej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Warszawskiej i Janiszewskiej;

-rewitalizacja parku im. J. Malczewskiego na Obozisku wraz z placem zabaw dla dzieci;

-dokończenie budowy kanalizacji, oświetlenie i utwardzenie ul Józefowskiej;

-dokończenie budowy ul. Mieszka I do ulicy Witosa, wstrzymanej przez RDOŚ;

– tereny Huty Józefowskiej, Krzewienia, Wielogóry to doskonałe miejsce do rozwoju budownictwa jednorodzinnego. Trzeba tylko zbudować infrastrukturę, a zaradność i pomysłowość Radomian zrobi resztę;

-zbudowanie na Koniówce nowoczesnego centrum wypoczynku sobotnio – niedzielnego:

-opracowanie dokumentacji i dokończenie budowy parku na Osiedlu Gołębiów II, jako miejsca spacerowego dla mieszkańców Osiedla Akademickiego i Gołębiowa;

Mieszkańcy ulic i osiedli najlepiej wiedzą, co dla nich jest najpotrzebniejsze i co należy w pierwszej kolejności wykonać. Sposobem na realizację takich działań jest Budżet Obywatelski. Będę dążył, aby w rękach prezydenta pozostały tylko inwestycje ważne z punktu widzenia całego miasta, a o lokalnych potrzebach decydować powinni sami mieszkańcy.

DROGI SĄSIEDZIE!

Mam nadzieję, że i Ty masz marzenia, które pragniesz zamienić w rzeczywistość. Możemy to zrobić razem. Pragnę wspólnie z Tobą działać na rzecz Radomia, aby Twoje i moje marzenia zostały zrealizowane. Stanie się tak, gdy pójdziemy zagłosować. Jestem do Twojej Sąsiedzie dyspozycji. Moją dewizą jest służyć całym sercem.